Normblad 8001/8002
Een nieuw normblad voor de bodemoverheid.

In 2013 is een nieuwe versie van het Normblad vastgesteld onder het motto: de bodemsector verandert en de bodemoverheid verandert mee'. Het vernieuwde Normblad 8001/8002 ‘Bodem en ondergrond’ sluit aan op de inhoudelijke verbreding en de integratie van taken die in deze periode wordt doorgevoerd. Aanleiding zijn diverse inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen. De nieuwe versie helpt bij het gestructureerd doorvoeren van de veranderingen in beleid, werkwijze en organisatie.  Met de wijzigingen is het Normblad explicieter geschikt voor taken die de gemeenten en provincies
zelf uitvoeren, maar ook voor de taken die op verzoek van de ‘moederorganisatie’ door een omgevingsdienst worden uitgevoerd. Tegelijk zijn de normbladen samengevoegd tot één document: Normblad 8001/8002. Klik hier voor het Normblad en de overige documenten.

2013/2014 is de overgangsperiode voor het invoeren van het Normblad 8001/8002.De aparte normbladen 8001 en 8002 (versie 3.1) vervallen per 1 mei 2014.