Agenda en verslag vergadering 11 oktober 2018
Presentaties vergadering 11 oktober 2018
- Actualisatie BUM en HUM Wbb (Annelies de Graaf - SIKB/POKB)
- De warme overdracht (Aernoud Pasop - Provincie Utrecht)