Welkom bij POKB

Het doel van het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB) is het assisteren van provincies, gemeenten en milieudiensten bij het verbeteren van de kwaliteit van de taakuitvoering (bevoegd gezagtaken zoals beleid, regie, plantoetsing / vergunningverlening, toezicht en handhaving) in het bodembeheer. Inmiddels nemen veel overheden deel in het Platform (zie overzicht deelnemers POKB).

De belangrijkste activiteiten van het POKB zijn:

  • uitvoeren en rapporteren van de onderlinge visitaties in het kader van het project Kwaliteitsimpuls 
  • Platformbijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen tussen de deelnemers
  • bespreken van en leren van best practices kwaliteitszorg
  • onderhoud en vernieuwing van de Normblad 8001/8002

Het programmabureau SIKB co├Ârdineert de activiteiten van het POKB.
Contact: stuur een mail naar POKB@SIKB.nl of bel het secretariaat van de SIKB (085 - 486 2450)

SIKB heeft in 2012 de ontwikkeling en het gebruik van kwaliteitscriteria in het omgevingsrecht afgestemd met PUmA (www.uitvoeringmetambitie.nl/faq.php#32). De relevante kwaliteitscriteria zijn overgenomen in het Normblad 8001/8002, versie 4.1. Daarnaast is de werkwijze van POKB door PUmA als goed voorbeeld benoemd om de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren en borgen. Voor meer informatie:

Brochure POKB

Toelichting op de afstemming van kwaliteitscriteria tussen PUmA en POKB.

Een artikel van juni 2014 over de methodiek van visitaties.