Verslag en deelnemers vergadering 12 oktober 2017
Presentaties vergadering 12 oktober 2017
- Jaarrapport visitaties 2016-2017 (Frank Hopstaken - POKB)
- Thema 2. VTH en implementatie Besluit bodemkwaliteit (Harke Tuinhof - Gemeente 's-Hertogenbosch)
- Aanpak visitaties 2018 (Mirjam Hassing - Gemeente Hengelo)
- BodemVizier (Thom Maas - Rijkswaterstaat)