Oude goede voorbeelden

Voorbeelden van provincies, gemeenten en milieudiensten die kwaliteitsmanagement implementeren (mede met behulp van de Normbladen SIKB).

De afdeling bodem is ISO-9001:2000 gecertificeerd. In het systeem en handboek is nog niet het gehele Normblad 8001 overgenomen. Daaraan werkt de provincie nu.
Contactpersoon Henk Baank, heo.Baank@pzh.nl 

De onderafdeling bodem is in 2007 ISO ISO-9001 gecertificeerd.
Contactpersoon Henny Alink, h.alink@prv.gelderland.nl

Afdeling Milieubeleid heeft een kwaliteitsmanagementsysteem waarin het Normblad 8001 is geïmplementeerd.  
Contactpersoon Sietske Tjepkema: s.tjepkema@fryslan.nl.

Provincie Limburg, afdeling Stedelijke leefomgeving, projectplan implementatie Normblad 8001

De afdeling werkt in 2003/2004 aan de vertaling van het Normblad in een kwaliteitssysteem. Daarvoor is in 2002 een projectplan opgesteld. Dit plan geeft een beeld van de manier waarop nagegaan kan worden welke acties nodig zijn voor de implementatie.  
Contactpersoon Carin Cremers, kcm.cremers@prvlimburg.nl

  •  DCMR

 P01 BBR Procedure Beschikken

 P02 BBR Procedure Beoordelen

 P03 BBR Procedure Procederen

 P04 BBR Procedure Adviseren

 P05 BBR Procedure Uitvoeren project

 Kwaliteitshandboek van de gemeente Heerlen

Inhoudsopgave kwaliteitshandboek

tussenvellen inhoudsopgave

1. Inleiding

 

2. Organisatie van de kwaliteitszorg

 

3. Procedures gemeente Heerlen

    1. Beleid, programmeren en evalueren

 

    1.a. Opstellen bodembeleid en uitvoeringsprogramma ISV/Wbb

 

    1.b. Opstellen bodemjaarplan en bodemjaarverslag

 

  

 

    2. Uitvoering bodemtaken

     2.a. Nieuw geval van bodemverontreiniging

     2.b. Opstellen vooronderzoek

           formulier vooronderzoek

     2.c. Beoordelen bodemonderzoek en saneringsplan

     2.d. Beschikken bodemonderzoek en saneringsplan

            Formulier vooroverleg saneringen

            Aandachtspunten voor overleg

     2.e. Toepassen bevelinstrumentarium (besluit Verbond)

     2.f. Uitvoering toepassing Bouwstoffenbesluit

            meldingsformulier

            formulier aanbieding

            formulier hergebruik

            formulier inname

     2.g. Toezicht, handhaving en evaluatie bodemsaneringen

            model evaluatiebesluit

 

 

 

    3. Inkoop van diensten en werken

    3.a. Inkoop van bodemonderzoeken via raamcontracten

 

 

 

    4. Informatie en advies

    4.a. Verstrekken van bodeminformatie

 

    4.b. Advisren bouwplannen en Wm-plichtige activiteiten

 

 

 

    5. Beheer van registratie en dossiers

    5.a. Registratie van bodemgegevens

    5.b. Beheer van bodemsaneringsdocumenten

 

 

 

    6. Financien en administratie

    6.a. Betaling van nota's

    6.b. Afhandelen van uitgaande bescheiden

 

 

 

    7. Beheersing, controle en continue verbeteren

    7.a. Monitoring en analyse van werkprocessen

           Metingen en registraties

    7.b. Beheer van kwaliteitsdocumenten en registraties

    7.c. Verbeterprocedures

    7.d. Normblad-audits

    7.e. Directiebeoordeling

 

Plan van aanpak kwaliteitszorg gemeente Heerlen

Presentatie gemeente Heerlen op 19 mei 2005 in de Implementatiegroep