Kwaliteit van het Bodeminformatiebeheer (KwaBIB)

Dit was het thema-onderwerp tijdens de visitaties van 2012. In de notitie vindt u meer informatie over het onderwerp.

Voor de resultaten van de visitatie in verwijzen wij naar het jaarrapport 2012

Bodeminformatiebeheer is een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging en daarom heeft vanuit POKB regelmatig contact plaats met de klankbordgroep bodeminformatiebeheer waar de ontwikkelingen met betrekking tot de inhoud van dit onderwerp aan de orde komen.